Skip to main content

Schade en overlast door Konijnen

Het Europees konijn is de stamvader van het tamme konijn. Oorspronkelijk kwam hij alleen in Zuidwest Europa en Noord-Afrika voor, maar is op veel plaatsen ingevoerd.In de middeleeuwen is hij ook in Nederland uitgezet voor de jacht en sindsdien een van onze meest algemene zoogdieren geworden. In deze periode wanneer de winter zacht blijft, krijgen […]
Alex Mars; de eigenaar van Mega-Des

Heeft u zelf last van plaagdieren en heeft u zo snel mogelijk een oplossing nodig? Aarzel dan niet, en neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen snel, doeltreffend en discreet. Service door héél Nederland.

beheer van KonijnenHet Europees konijn is de stamvader van het tamme konijn. Oorspronkelijk kwam hij alleen in Zuidwest Europa en Noord-Afrika voor, maar is op veel plaatsen ingevoerd.
In de middeleeuwen is hij ook in Nederland uitgezet voor de jacht en sindsdien een van onze meest algemene zoogdieren geworden.
In deze periode wanneer de winter zacht blijft, krijgen de konijnen hun eerste worp met jongen.
Als er dan geen strenge vorst komt, gaat dit door tot begin van de zomer.
Een plotselinge toename van Konijnen, kan een ernstig probleem veroorzaken.
Niet alleen in de landbouw, maar ook bij particulieren, bedrijven en verenigingen.

Overlast door konijnen

Uit tellingen blijkt dat de populatie konijnen weer toeneemt in Nederland.
Omdat het konijn inmiddels bijna overal voorkomt, van het stedelijk gebied tot zandige taluds en dijken, kunnen grote populaties overlast veroorzaken door o.a:

  • Graafwerkzaamheden: dijken, sportvelden, begraafplaatsen en industrieterreinen.
  • Vraatschade bij bijvoorbeeld gemeente tuinen en boomkwekerijen.

Mag ik konijnen wegvangen?

Konijnen vangen is een methode om konijnenoverlast tegen te gaan.
Hierbij worden de konijnen gevangen met behulp van fretten.
Dit is een terugkerende actie omdat de konijnen niet altijd in het hol aanwezig zijn.
Ook is het niet overal mogelijk om konijnen te vangen met fretten, dit in verband met het type terrein (kort gras gemaaide dijken of braamstruiken, dichte dekking).
Met vangen kan wel een groot deel van de populatie worden teruggebracht tot circa 75%.
Wil men naar een 100% oplossing, dan moet er geschoten gaan worden.
Kan er niet geschoten worden dan moet men het vangen blijven continueren om zo de stand op een minimum te houden. Men moet wel bedenken dat in het beginstadia de grootste overlast al wordt opgelost.

Voor bovenstaande werkzaamheden is in de meeste gevallen een ontheffing vereist.

Men kan alleen een ontheffing krijgen op basis van één van onderstaande punten:Oost Europees Konijn

  • In het belang van volksgezondheid/openbare veiligheid
  • In het belang van veiligheid luchtverkeer
  • Ter voorkoming van schade aan gewassen/vee/bossen en bedrijfsmatige visserij en wateren
  • Ter voorkoming van schade Flora/ Fauna

Dit is voor een particulier vrijwel niet aan te tonen.
Werende maatregelen zijn daarentegen altijd toegestaan.

Hoe kan ik preventiemaatregelen treffen tegen konijnen?

Konijnen zijn moeilijk te weren maar in sommige gevallen is het mogelijk om een konijnen werend raster te plaatsen. Dit is gaaswerk wat ingegraven moet worden zodat het voor de konijnen onmogelijk wordt het betreffende terrein op te komen. Deze vorm van weren is niet overal toepasbaar. Men houdt vaak openingen, denk hierbij aan toegangspaden en wegen welke niet van een konijnen werend raster kunnen worden voorzien.konijn in de winter

Heeft u hulp nodig bij het bestrijden van konijnen?

Heeft u overlast of hinder van konijnen of andere plaagdieren?
Twijfel niet en neem contact met ons op!
Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw konijnenprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.
mega-des logo

 

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl


Geplaatst op: 11 januari 2016

Laatste nieuws

Ratten in de tuin

Ratten in de tuin

14 mei 2024

Rattengif

13 mei 2024

Zwarte ratten

13 mei 2024