Skip to main content

Rattenoverlast

Hoe sluw de beesten ook zijn, de gevolgen van ratten zijn zeer vervelend. De overlast van ratten gaat verder dan een onaangenaam gevoel…

In de kleinste hoeken en gaten van een bedrijfspand of woning kruipt het ongedierte rond. Ze brengen schade aan mensen in de omgeving op verschillende manieren. Schade die u als inwoner of bedrijf zo veel mogelijk wilt beperken.

Het geknaag van ratten kent helaas geen grenzen. Verlies geen tijd en schakel een professionele rattenbestrijder in.

Rattenoverlast? Mega-Des biedt al meer dan 30 jaar een snelle en effectieve service als het aankomt op rattenbestrijding.

De soorten overlast van ratten

Ratten kunnen verschillende vormen van overlast veroorzaken. De een nog vervelender dan de ander. De meest voorkomende soorten overlast zijn als volgt:

1. Knaagschade

Ratten hebben vrij harde tanden die in hoog tempo groeien. De beesten moeten voortdurend knagen om deze scherp te houden. En dat doen ze. Aan alles dat los en vast zit. Hierdoor ontstaat materiële schade aan beton, hout, plastic, glas, kabels, leiding, papier, karton, isolatie en ga zo maar door.

2. Gevolgen van knaagschade

Door het veelvuldig knagen kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan stroomuitval of kortsluiting waardoor zelfs brand kan ontstaan. Ook voertuigen of apparatuur kunnen defect raken. Tot slot behoort een lekkage ook tot mogelijke gevolgen van knaagschade.

3. Verspilling van voedsel en voorraad.

Aangebroken verpakkingen kunnen niet meer worden gebruikt en voedsel waar aan is gegeten kan worden weggegooid. Verspilling van volledige stukken voorraad kan hierdoor verloren gaan. Naast het voedsel waar aan gegeten is, poepen en pissen ratten tijdens het eten over het overige voedsel, een hele voorraad gaat zo verloren.

4. Hygiëne.

Daar waar een rattenkolonie leeft, zijn ook sporen van een volledige rattenkolonie te vinden. Rattenkeutels, urine en smeersporen zijn niet de achterblijfselen waar u op zit te wachten. Niet alleen onaangenaam maar ook onhygiënisch. Helaas blijft een rattenprobleem niet bij ratten alleen. De uitwerpselen van ratten trekken onder andere kevers, klanders en slakken aan.  

5. Geur.

Naast de sporen en materiële schade die ratten aanrichten, brengen de beesten ook een onaangename geur mee. Dit komt door een mix van rattenkeutels en urine. De sterke ammoniakachtige geur is niet wat u wilt in een bedrijf of woning. Ratten geven ook een feromoon af, (muskusgeur) die voor ons niet aangenaam is.

Hoe ratten bestrijden tips

Gezondheidsrisico’s door ratten

Misschien wel het meest belangrijk is de gezondheid van de mens. In een omgeving waar ratten voorkomen, is de kans op gezondheidsrisico’s groter.

Ratten dragen nogal wat ziektes met zich mee die overgebracht kunnen worden op mensen of andere dieren. Iets dat u ten alle tijden natuurlijk wilt voorkomen. Denk aan Salmonella, de ziekte van Weil, tuberculose en het overdragen van ongedierte zoals vlooien en meer…

Besmetting kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Aangevreten voedsel met uitwerpselen of urine kan besmet zijn
  • Als ratten minder schuw worden en per toeval in aanraking komen met de mens kunnen zij bijten
  • In aanraking komen met keutels of urine
  • Indirect via besmette huisdieren of insecten die ziektes van de ratten overdragen
  • Vervuiling van zwem- of drinkwater

Overlast van ratten? Neem contact op met Mega-Des voor professionele bestrijding.

Rattenoverlast voor bedrijven

Rattenoverlast kan ernstige gevolgen hebben voor bedrijven. Hieronder worden de belangrijkste risico’s toegelicht die ten alle tijden vermeden moeten worden door bedrijven.

1. Imagoschade

Ratten in en rondom een bedrijfsruimte kunnen aanzienlijke imagoschade veroorzaken. Vooral horecabedrijven waar ratten kunnen worden gezien, kunnen ernstige gevolgen ervaren. Een slechte reputatie verspreidt zich razendsnel via mond-tot-mondreclame en sociale media, wat leidt tot een daling van de klanttevredenheid en een afname van het aantal nieuwe klanten. Het herstellen van een beschadigd imago kan jaren duren.

2. Verlies van klandizie

Klanten die op de hoogte zijn van een rattenprobleem bij een bedrijf, zullen waarschijnlijk hun zaken elders onderbrengen. Dit geldt vooral voor bedrijven in de voedselindustrie, waar hygiëne en veiligheid van het grootste belang zijn. Verlies van klandizie resulteert direct in omzetverlies en kan op de lange termijn de levensvatbaarheid van het bedrijf bedreigen.

3. Productiestop

Ratten kunnen ernstige schade aanrichten aan apparatuur en infrastructuur, wat kan leiden tot onderbrekingen van productie. Ze knagen aan kabels, leidingen en andere belangrijke onderdelen. Dit kan resulteren in kostbare reparaties en stilstand.

4. Afgekeurd door inspectie

Regelmatige inspecties door gezondheids- en veiligheidsinstanties zijn een standaardpraktijk voor veel bedrijven. De aanwezigheid van ratten kan leiden tot onmiddellijke afkeuring tijdens zulke inspecties, wat kan resulteren in gedwongen sluitingen en boetes. Bedrijven in de voedingssector zijn bijzonder kwetsbaar, omdat ze moeten voldoen aan strikte hygiënevoorschriften om te kunnen blijven opereren.

5. Voorraadverlies

Ratten zijn niet alleen een bedreiging voor de fysieke structuur van een bedrijf, maar ook voor de voorraad. Ze verontreinigen producten met uitwerpselen, urine en speeksel, wat leidt tot vernietiging van voorraad en derving. Dit is een directe kostenpost en kan ook leiden tot een tekort aan producten voor uw klanten.

6. Recalls

In het ergste geval kan de aanwezigheid van ratten leiden tot productrecalls. Dit gebeurt vooral in de voedsel- en farmaceutische industrie, waar veiligheid en hygiëne van het grootste belang zijn. Recalls brengen niet alleen directe kosten met zich mee voor het terughalen en vernietigen van producten, maar ook potentiële juridische kosten en verdere imagoschade.

Rattenoverlast? Mega-Des biedt al meer dan 30 jaar een snelle en effectieve service als het aankomt op rattenbestrijding.