Skip to main content

IPM

Wat is IPM?

Netten spannen ter wering van vogels is ook IPM
Netten spannen om vogels te weren is ook IPM

Alle beheers- en bestrijdingsprogramma’s binnen Mega-Des worden uitgevoerd volgens de doelstelling van Integrated Pest Management (IPM).
De internationale principes van het IPM protocol, beschrijven een wijze van plaagdierbeheersing met als doel het duurzaam voorkomen en monitoren (dus niet alleen bestrijden!) van dierplagen. Deze manier van werken passen wij te allen tijde toe, ongeacht de branche van uw bedrijf. Zo kan IPM worden toegepast bij voedselverwerkende bedrijven zoals leveranciers en winkeliers.
IPM is primaire gericht op een grondige inspectie van de omgeving, het uitvoeren van een maximaal maatregelenpakket om plaagdieren te weren en eventueel het toepassen van alternatieve bestrijdingsmethodes. Met IPM houdt u plaagdieren buiten de deur! 
Chemische bestrijdingsmiddelen worden als laatste hulpmiddel en zeer beperkt ingezet. Hoewel formele wetgeving IPM nog niet in alle gevallen verplicht stelt, is de toon duidelijk gezet. Zo is het gebruik van rodenticiden inmiddels enkel toegestaan mits er volgens IPM-protocol is geadviseerd en gehandeld. Mega-Des is daarnaast actief betrokken bij het adviseren en lobbyen op het gebied van het verantwoord inzetten van biociden.

Wettelijke verplichting

IPM is inmiddels een wettelijke verplichting! Problemen die u had met wet- of regelgeving kunnen door IPM tot het verleden behoren. Denk hierbij aan controles van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en de eisen die auditerende instanties (BRC, IFS, AIB) in toenemende mate stellen aan uw bedrijfsvoering.
In het kader van het verbod – per 1 juli 2014 op het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren buiten gebouwen – is er een verplichting dat middelen alleen mogen worden toegepast als het bedrijf voldoet aan het IPM protocol.

Waarom IPM toepassen?

Deze vraag horen wij veel van klanten, eveneens als ”Er zijn toch geen problemen”, ”Kom maar gif strooien als dat nodig is”, ”Het huidige plan volstaat”. Op basis hiervan verwijzen wij u graag naar onderstaande aandachtspunten:

  • Een bedrijf heeft de plicht om de consument (klanten) een product te leveren wat vrij is van plaagdieren (of delen hiervan) en bestrijdingsmiddelen.
  • Dit is wettelijk vastgelegd in Europese en landelijke regelgeving (Warenwet).
  • In deze wet staat omschreven dat een product vrij moet zijn van ongerechtigheden.
  • Insectendelen of biociden maken hier onderdeel van uit.


gaten en kieren in buitenmuren dichten
Het dichtmaken van gaten en kieren in buitenmuren

Vanuit milieu-oogpunt wordt de druk hoger om geen bestrijdingsmiddelen toe te passen. Het toepassen van bestrijdingsmiddel wordt steeds moeilijker; de lijst toegelaten middelen korter en er zijn bedrijven die het gebruik inmiddels verboden hebben. Ook afnemers hebben hier een behoorlijke vinger in de pap. Door preventieve maatregelen te treffen zullen veel problemen niet meer voorkomen.
Dit kan al door zorg te dragen dat er geen ontwikkeling van voorraadaantastende insecten kan plaatsvinden, zo ontstaat er geen risico dat ze aanwezig zijn. Dit is te bereiken door vaker te reinigen of het omlaag brengen van de temperatuur (< 12 graden). Het beestje is niet aanwezig of het kan zich niet meer ontwikkelen. Bestrijding is dan niet meer nodig.
ook naar boven kijken en daar bronnen weghalen
Kijk ook naar boven en haal daar bronnen weg

Reduceren van kosten

Aantasting en schade door plaagdieren brengt nogal wat kosten met zich mee. Vaak wordt dit onderschat. Als bijvoorbeeld muizen kabels doorknagen, komt niet alleen de productie stil te liggen, maar moet deze storing tevens worden opgelost.
Buitenom de kosten van muizenbestrijding, is het vinden van de doorgeknaagde kabels ook vaak een probleem. Zeker als dit in een afgesloten kabelgoot of schakelkast heeft plaatsgevonden. Het moeten weggooien van een product vanwege aantasting door voorraadaantastende insecten of recalls door aangetaste producten, kost enorm veel tijd, geld en moeite. De kosten die hiermee gepaard zijn, wegen niet op tegen het goed invoeren en vervolgens uitvoeren van een IPM-systeem.

Als een ieder (zowel opdrachtgever als uitvoerder) overtuigd is van de werking van IPM , kan het beoogde doel (geen plaagdieren en geen bestrijding) bereikt worden.

Hulp bij het bestrijden van ongedierte

Ervaart u problemen en dus overlast van plaagdieren of wilt u dit voorkomen?
Neem dan direct contact met ons op en vraag een vrijblijvend gesprek aan met één van onze experts.

Advies vragen

Vraag vrijblijvende advies op. Wij beantwoorden alle vragen binnen 2 werkdagen. 

Wij staan altijd klaar met advies
Call-to-action