Skip to main content

Weringsmaatregelen

Wat houdt wering tegen plaagdieren in?

Houd pallets met grondstoffen van de grond.
Houd pallets met grondstoffen van de grond om schade door muizen te voorkomen

Voordat we starten met het bestrijden, kijkt onze bestrijdingsdeskundige naar de mogelijkheden en ruimten waar plaagdieren zich kunnen ontwikkelen. Voor iedere plaag is dit weer anders. Voor insecten wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de hygiëne, temperatuur, opslag en logistiek (o.a. FIFO). Voor knaagdieren gaat de aandacht met name uit naar het voorkomen van bouwkundige gebreken, schuil- en nestelgelegenheid en het aanwezige voedselaanbod op de locatie.
Het is de taak van de bestrijdingsdeskundige om deze gebreken te rapporteren aan de opdrachtgever. Daarnaast wordt er geadviseerd wat er prioriteit heeft en op welke manier mankementen kunnen worden verholpen. Uiteraard is het aan de opdrachtgever om het advies al dan niet op te volgen.

Kosten en baten analyse bij weringsmaatregelen

Vaak ontstaat hier al een dialoog tussen opdrachtgever en bestrijdingsdeskundige.
Het succes van een effectief plaagdierbeheersplan is sterk afhankelijk van de medewerking van de opdrachtgever. In de praktijk kijkt een opdrachtgever veelal naar de kosten op korte termijn. Na een calculatie is het vaak duidelijk dat het uitvoeren van de corrigerende maatregelen die door de bestrijdingsdeskundige worden aangegeven, op den duur resulteert in het besparen van geld. Dat terwijl het laten voortbestaan van een situatie uiteindelijk alleen maar meer onnodig geld gaat kosten. De schade aan producten blijft in het laatste geval een terugkerend risico en kostenpost, om over mogelijke imagoschade nog maar te zwijgen.
De bestrijdingsdeskundige kan dan wel bekwaam zijn in zijn werk, maar zonder medewerking van de opdrachtgever (uiteraard binnen de grenzen van het redelijke), is het voor hem zeer moeilijk om een plaag onder controle te krijgen!

Ruim gemorst product z.s.m. op!!
Gemorst product z.s.m. opruimen om overlast van o.a. ratten en vogels te voorkomen!

De uitvoering van weringmaatregelingen tegen ongedierte

Het uitvoeren van maatregelen – zoals bouwkundige aanpassingen – kan uiteraard door Mega-Des worden uitgevoerd. Echter gaat onze voorkeur ernaar uit dat de opdrachtgever hier zelf mee aan de slag gaat. Zo raakt hij meer betrokken bij de problematiek en krijgt de opdrachtgever beter inzicht in de noodzaak van onze service en preventie tegen plaagdieren.
Als we het hebben over vogelwering en het weren van ongedierte in de dakgoot, dan is uiteraard wel het advies om dit door Mega-Des uit te laten voeren.
Mega-Des werkt conform het IPM (Integrated Pest Management) protocol waarbij het voorkomen en bestrijden van plaagdieren zich niet alleen beperkt tot een specifieke bedrijfsvoering, maar zich eveneens richt op leveranciers en afnemers. De focus ligt hierdoor op ketenbeheersing in plaats van ad-hoc bestrijdingsacties.

Laat regelmatig uw containers legen om ongedierte te voorkomen
Leeg uw containers regelmatig om plaagdieren te voorkomen

Advies vragen

Vraag vrijblijvende advies op. Wij beantwoorden alle vragen binnen 2 werkdagen. 

Wij staan altijd klaar met advies
Call-to-action