Skip to main content

Wat is nu eigenlijk Integrated Pest Management (IPM)

Alle beheersing en bestrijdingstechnieken binnen Mega-Des worden uitgevoerd binnen de doelstelling van IPM. IPM is gebaseerd op de Internationale principes van het Integrated Pest Management. Deze wijze van beheersen van dierplagen heeft als doel het duurzaam voorkomen (dus niet alleen bestrijden!) van dierplagen in productieprocessen, (groot-)keukens, horeca en overige ruimtes waar voedsel verbruikt en/of genuttigd […]
Alex Mars; de eigenaar van Mega-Des

Heeft u zelf last van plaagdieren en heeft u zo snel mogelijk een oplossing nodig? Aarzel dan niet, en neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen snel, doeltreffend en discreet. Service door héél Nederland.


Alle beheersing en bestrijdingstechnieken binnen Mega-Des worden uitgevoerd binnen de doelstelling van IPM.
IPM is gebaseerd op de Internationale principes van het Integrated Pest Management.

Deze wijze van beheersen van dierplagen heeft als doel het duurzaam voorkomen (dus niet alleen bestrijden!) van dierplagen in productieprocessen, (groot-)keukens, horeca en overige ruimtes waar voedsel verbruikt en/of genuttigd wordt.
IPM kan worden toegepast van de leverancier van grondstoffen tot en met de winkelier in de straat.
IPM is gericht op een grondige inspectie van de omgeving, het uitvoeren van een maximaal maatregelenpakket om plaagdieren te weren en eventueel toepassing van alternatieve bestrijdingsmethodes.
Chemische bestrijdingsmiddelen worden alleen als laatste hulpmiddel en zeer beperkt ingezet.
Met IPM houdt u plaagdieren buiten de deur.

IPM is (nog) geen wettelijke verplichting.

IPM is nu nog geen wet- of regelgeving, maar IPM helpt u juist beter om te gaan met de bestaande regelgeving. Problemen die u had met wet- of regelgeving kunnen door IPM tot het verleden behoren, denk hierbij aan controles van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en de voorwaarden die de auditerende instanties (BRC, IFS, AIB) in toenemende mate verplicht stellen.
In navolging op het verbod per 1 juli 2014 op het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren buiten gebouwen is er wetgeving in de maak waarbij deze middelen enkel nog mogen worden toegepast als het bedrijf voldoet aan een speciaal ontwikkeld IPM protocol.

Waarom zou ik IPM toepassen?

Deze vraag stellen veel klanten. Want, er zijn nu toch geen problemen met ongedierte, kom maar gif plaatsen als dat nodig is, het huidige plan volstaat, er is geen tijd en behoefte om (geld) te investeren in aanpassingen et cetera.
Hieronder een aantal aandachtspunten:

  • Een bedrijf heeft de plicht om de consument (klanten) een product te leveren wat vrij is van plaagdieren en bestrijdingsmiddelen. Dit is wettelijk vastgelegd in Europese en landelijke regelgeving, de Warenwet. In deze wet staat omschreven dat een product vrij moet zijn van ongerechtigheden. Insectendelen of biociden maken hier onderdeel van uit.
  • Vanuit milieu-oogpunt én faunabeheer wordt de druk hoger om geen bestrijdingsmiddelen toe te passen. Denk aan bioaccumulatie en doorvergiftiging van non-target species.
  • Toepassingsgebieden van bestrijdingsmiddelen worden aan steeds meer regels en voorwaarden gebonden.  De lijst van toegelaten middelen wordt korter en veel bedrijven krijgen te maken met kwaliteitsnormen die het gebruik van met name rodenticiden in en rond bedrijfsprocessen alleen onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden toestaan of dit inmiddels al helemaal hebben verboden.
  • Door het treffen van preventieve maatregelen kunnen risico’s op besmettingen aanzienlijk worden verkleind of worden uitgesloten. De ontwikkeling van voorraadaantastende insecten kan bij voorbeeld worden voorkomen door bepaalde punten vaker of anders te reinigen of het omlaag brengen van de temperatuur tot onder de 12 graden. Bestrijden is dan niet nodig.
een muizenplaag bij voorraadzakken
Muizen in zakken met Tapioca

Permanente monitoring met behulp van controlepunten (o.a. lokaasdepots, lijm- en feromonenvallen, vliegenlampen) door een oplettende en kundige bestrijdingstechnicus vormt een belangrijk onderdeel van een efficiënt plaagdierbeheersplan volgens IPM-filosofie. 


Met IPM gaan mijn kosten naar beneden.

Aantasting door plaagdieren kan nogal wat kosten met zich mee brengen.
Dit wordt vaak onderschat.
Als bijvoorbeeld muizen kabels doorknagen, komt niet alleen de productie stil te liggen, maar deze storing zal ook opgelost moeten worden.
Buiten de kosten van de bestrijding van de muizen, is het vinden van de doorgeknaagde kabels regelmatig een probleem. Zeker als dit in een afgesloten kabelgoot of in een schakelkast heeft plaatsgevonden.
Het moeten afschrijven van grondstoffen/producten omdat voorraadaantasters deze hebben beschadigd en besmet, recalls door vervuilingen van levensmiddelen door plaagdieren zijn enkele voorbeelden van voorkomende problemen welke veel tijd en geld kosten.
Naast de zeer ongewenste imago-schade die dit kan opleveren.
De kosten die hiermee gemoeid gaan, wegen dikwijls niet op tegen het uitvoeren van IPM-maatregelen.

Alleen als zowel opdrachtgever als uitvoerder overtuigd is van de werking van een IPM-programma, kunnen de doelstellingen van modern plaagdiermanagement worden gerealiseerd.

Heeft u vragen of problemen met ongedierte?

Heeft u problemen met ongedierte? Overlast of hinder van plaagdieren?
Twijfel niet en neem contact met ons op!
Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw ongedierteprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.mega-des logo

 

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl


Geplaatst op: 3 december 2014