Skip to main content

Gaat u renoveren of is nieuwbouw gepland?

tijdens de (ver)bouw van een gebouw kan er in de toekomst veel kosten bespaart worden op de ongediertebestrijding door tijdens de bouw een expert in te huren die op voorhand crisispunten ontdekt om plaagdieren buiten de deur te houden
Alex Mars; de eigenaar van Mega-Des

Heeft u zelf last van plaagdieren en heeft u zo snel mogelijk een oplossing nodig? Aarzel dan niet, en neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen snel, doeltreffend en discreet. Service door héél Nederland.


Mega-Des kan u adviseren over preventie van plaagdieren tijdens ver- of nieuwbouw in gebouwen.
Bij de werkzaamheden die Mega-Des Plaagdierbeheersing verricht is de focus gericht op preventie in plaats van bestrijding. Dit gebeurt in het kader van Integrated Pest Management (IPM)

Wat is de werkwijze van Mega-Des in het kader van advisering bij renovatie en nieuwbouw?

  • Inspecties zullen worden uitgevoerd aan de hand van het door Mega-Des speciaal ontwikkelde kwaliteitssysteem en checklists volgens vooraf vastgestelde criteria, in samenwerking met bouwkundigen e/o uitvoerders van de opdrachtgever.
  • Regelmatig overleg met de contactpersonen.
  • Ontwikkeling van een op maat gemaakte workshop voor medewerkers van de facilitaire dienst, schoonmaak- en of technische dienst over herkenning en signalering van plaagdieren
  • Intensivering van de inspecties voor, tijdens en direct na de verhuizing

Weringsmaatregelen tegen ongedierte binnen

Naadloze aansluitingen van binnenmuren, plafonds en vloeren. Bereikbare kruipruimten, kokers en loze ruimten. spouwverbindingen in kantoor- fabricageruimten kunnen een probleem vormen.
Het voorkomen van (grond)water door lekkage, condensatie of anderszins verdient aandacht.

Weringsmaatregelen tegen ongedierte buitenom

Uitgangspunt is dat het risico op het binnendringen van plaagdieren moet worden geminimaliseerd. Openingen in de buitengevel dienen daarom zorgvuldig te worden gedicht of van deugdelijke roosters te worden voorzien. Dat geldt niet alleen voor de begane grond maar ook voor hogere verdiepingen waar overwinterende vliegen, zoals herfst-, gras- of clustervliegen, zich massaal toegang kunnen verschaffen.
Daar waar ramen open kunnen zullen die moeten worden voorzien van horren.
Efficiënte afwatering van platte daken en terrassen is belangrijk.
Esthetische aspecten van gebouwen zoals inspringende gevels en terrassen zijn ook aantrekkelijk voor vogels.

Overlast van vogels voorkomen met Vogelwering

Gebouwen zijn in meerdere opzichten aantrekkelijk voor vogels.
In de kustprovincies in de nabijheid van de Noordzee kan worden gerekend op de aandacht van meeuwen die hoge gebouwen niet alleen aantrekkelijk vinden om te rusten maar ook om te broeden. Hetzelfde geldt voor duiven.
Succesvol faunabeheer is ook gericht op het faciliteren van gewenste diersoorten, zoals roofvogels en vleermuizen.
Voornaamste reden om vogels te weren is vervuiling en op termijn verstopping van goten en afvoersystemen.

Uitwerpselen werken sterk corroderend op materialen, met name metalen, marmer en kalksteen. Vervuiling en nesten trekken weer insecten aan.
Wering door middel van netten, pinnen en draden biedt een efficiënte oplossing.
Een juiste toepassing maakt de getroffen maatregelen nagenoeg onzichtbaar.

Kabelgoten en leidingen ongedierteproof maken.

het dichtmaken van doorvoer openingen tegen ongedierte
kabeldoorvoeren zijn een ideale manier voor muizen om zicht te verspreiden in het gebouw

Hedendaagse gebouwen zijn voorzien van een uitgebreide infrastructuur die is opgebouwd uit kabels en buizen die vanuit knooppunten en leidingschachten alle delen van gebouwen bereiken. Ongewenste organismen kunnen zich via leidingen verspreiden.
Ratten leven in riolen en bij rioolgebreken kunnen ratten zich binnen het gebouw verspreiden. Micro-organismen, verschillende schimmelsoorten of insecten als motmuggen kunnen zich bij ondeugdelijk ontwerp en onvoldoende onderhoud ontwikkelen in systemen van luchtbehandeling en zo het binnenklimaat infecteren.

Daarnaast kunnen isolatiematerialen direct worden aangetast door knaagdieren waardoor kortsluiting kan ontstaan met alle gevolgen van dien. Het zijn voorbeelden van actuele risico’s.
Leidingen verbinden alle delen van een gebouw en zo bieden de noodzakelijke doorvoeropeningen, leidingenkokers en doorlopende plafonds alle gelegenheid aan knaagdieren en insecten om zich door het gehele gebouw te kunnen verspreiden. Wanneer dit gebeurt moeten bestrijdingsacties vaak in het gehele gebouw worden doorgevoerd. Compartimentering van het gebouw zal dit risico sterk verminderen of helemaal uitsluiten. Kortom, doelmatige afsluiting van ruimten rondom doorvoeropeningen zorgt voor optimale compartimentering.
Wanneer er een infectie van buitenaf ontstaat kan worden volstaan met maatregelen die alleen voor een beperkt gedeelte van het gebouw doorgevoerd hoeven te worden.

Bedrijfsvoering en hygiëne

Naast bouwkundige wering is hygiëne cruciaal om de ontwikkeling en de verspreiding van plaagdieren te voorkomen. Orde en netheid rondom het gebouw en tijdens de bouw in en rondom de bouwketen zijn uitgangspunten. Zo wordt schuil- en nestgelegenheid voorkomen.

Speciale aandacht voor bedrijfsrestaurants

Bedrijfsrestaurants en koffiecorners zijn voorname risicoplekken binnen gebouwen.
De ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid is er, met name in de keukens, hoger dan in de rest van het gebouw. Bovendien wordt er voedsel opgeslagen, verwerkt, geconsumeerd én gemorst. Het zijn ideale omstandigheden voor plaagdieren zoals muizen, kakkerlakken, vliegen en voorraadaantastende insecten.

Vragen over verbouw of nieuwbouw en preventie van ongedierte?

Indien u meer informatie wenst of een afspraak wilt, dan gaan wij graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw ongedierteplaag!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl


Geplaatst op: 22 oktober 2021

Laatste nieuws

Ratten in de tuin

Ratten in de tuin

14 mei 2024

Rattengif

13 mei 2024

Zwarte ratten

13 mei 2024