Skip to main content

Konijnen verjagen; zo doe je dat!

Overlast door konijnen Omdat het konijn inmiddels bijna overal voorkomt, van het stedelijk gebied tot zandige taluds en dijken, kunnen grote populaties overlast veroorzaken door o.a: Graafwerkzaamheden: dijken, sportvelden, begraafplaatsen en industrieterreinen. Vraatschade bij bijvoorbeeld gemeente tuinen en boomkwekerijen. Kunnen konijnen ziektes overbrengen? Naast dat een grote populatie konijnen het nodige gevaar kan opleveren door […]
Alex Mars; de eigenaar van Mega-Des

Heeft u zelf last van plaagdieren en heeft u zo snel mogelijk een oplossing nodig? Aarzel dan niet, en neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen snel, doeltreffend en discreet. Service door héél Nederland.

Overlast door konijnen

Omdat het konijn inmiddels bijna overal voorkomt, van het stedelijk gebied tot zandige taluds en dijken, kunnen grote populaties overlast veroorzaken door o.a:

  • Graafwerkzaamheden: dijken, sportvelden, begraafplaatsen en industrieterreinen.
  • Vraatschade bij bijvoorbeeld gemeente tuinen en boomkwekerijen.

Oost Europees Konijn die konijnen overlast veroorzaakt

Kunnen konijnen ziektes overbrengen?

Naast dat een grote populatie konijnen het nodige gevaar kan opleveren door verzakkingen en vraatschade, kunnen konijnen ook parasieten overbrengen zoals: lintwormen en rondwormen. Maar hoe zit dat met konijnenkeutels? Kun je daar ziek van worden?

Zijn konijnenkeutels schadelijk?

Konijnen eten graag hun eigen keutels op. Dat noemen we coprofagie. Voor een konijn is dit een natuurlijke iets. Wanneer honden konijnenkeutels opeten dan is dat wat minder natuurlijk en ook niet altijd even gezond. Konijnenkeutels kunnen een aantal ziektekiemen bevatten zoals: Clostridium difficile maar dit is niet zo’n probleem. Ernstiger is het wanneer de konijnenpoep de bacterie Leptospirose bevat. Dit kan ons flink ziek maken.

Ook kunnen er bepaalde parasieten in de konijnenkeutels zitten. Giardia duodenalis is de meest bekende. Vaak is deze parasiet voor het konijn geen probleem, maar zuigelingen en kleine baby’s, kunnen hier ernstige en hardnekkige diarree van krijgen met uitdroging tot gevolg.

De keutels van konijnen worden vaak verspreid of opgestapeld aangetroffen en zijn bruinachtige, harde, ronde korrels met een diameter van ongeveer 1 cm. Konijnenpoep stapelt zich meestal op wanneer de konijnen aan het eten zijn of zich verbergen voor een bedreiging. Als konijnenpoep verspreidt ligt, dan is het makkelijk te onderscheiden van ander ongedierte. Wasberen laten bijvoorbeeld veel grotere, onregelmatige uitwerpselen achter.

Een enkel konijn kan echter meer dan 100 pellets op één dag uitscheiden, wat een bloembed of achtertuin onaangenaam kan maken.

Huiseigenaren die te maken hebben met buitensporige aantallen keutels of schade door konijnen, worden geadviseerd om contact op te nemen met de faunabeheerder van Mega-Des voor het verwijderen van de konijnen.

Konijnen verjagen

Konijnen vangen is een methode om konijnenoverlast tegen te gaan. Hierbij worden de konijnen gevangen met behulp van fretten. Dit is een terugkerende actie omdat de konijnen niet altijd in het hol aanwezig zijn. Ook is het niet overal mogelijk om konijnen te vangen met fretten, dit in verband met het type terrein. (lang gras, dijken of braamstruiken, of andere dichte dekking)

Met vangen kan wel een groot deel van de populatie worden teruggebracht tot circa 75% en daarna beheersbaar worden gehouden. Echter, konijnen vangen met fretten is een tijdrovende dus kostbare acties die regelmatig herhaald dient te worden. Wil men een 100% oplossing, dan moet er geschoten gaan worden.

Konijnen schieten

Mega-Des heeft de ontheffingen, vergunningen en apparatuur om konijnen af te schieten.
Dit kan zowel overdag als ’s nachts met een warmtebeeldcamera. Zo kan er in één nacht een behoorlijke populatie konijnen geëlimineerd worden.

Voor al deze bovenstaande werkzaamheden is veelal een ontheffing vereist!

Men kan alleen ontheffing krijgen op basis van één van onderstaande punten:

  • In het belang van volksgezondheid/openbare veiligheid
  • In het belang van veiligheid luchtverkeer
  • Ter voorkoming van schade aan gewassen/vee/bossen en bedrijfsmatige visserij en wateren
  • Ter voorkoming van schade Flora/ Fauna

Dit is voor een particulier vrijwel niet aan te tonen. Preventiemaatregelen zijn daarentegen altijd toegestaan.

Hoe preventiemaatregelen treffen tegen konijnen?

Konijnen zijn moeilijk te weren maar in sommige gevallen is het mogelijk om een konijnen werend raster te plaatsen. Dit is gaaswerk wat ingegraven moet worden zodat het voor de konijnen onmogelijk wordt het betreffende terrein op te komen. Deze vorm van weren is niet overal toepasbaar. Men houdt vaak openingen, denk hierbij aan toegangspaden en wegen welke niet van een konijnen werend raster kunnen worden voorzien.

Heeft u hulp nodig bij het bestrijden van konijnen overlast?

Heeft u overlast of hinder van konijnen of andere plaagdieren? Twijfel niet en neem contact met ons op! Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw konijnenprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl


Geplaatst op: 29 maart 2021