Skip to main content

Corona (COVID-19) overdraagbaar via nertsen en ratten!

De laatste weken heb ik, Alex Mars (eigenaar Mega-Des), er al een aantal artikelen over geschreven maar steeds meer en meer wordt duidelijk dat het COVID-19 virus makkelijk kan overspringen van mens naar dier en visa versa. In Noord-Brabant zijn er al vier nertsenfarms besmet met het COVID-19 virus en inmiddels is het virus van […]
Alex Mars; de eigenaar van Mega-Des

Heeft u zelf last van plaagdieren en heeft u zo snel mogelijk een oplossing nodig? Aarzel dan niet, en neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen snel, doeltreffend en discreet. Service door héél Nederland.

De laatste weken heb ik, Alex Mars (eigenaar Mega-Des), er al een aantal artikelen over geschreven maar steeds meer en meer wordt duidelijk dat het COVID-19 virus makkelijk kan overspringen van mens naar dier en visa versa. In Noord-Brabant zijn er al vier nertsenfarms besmet met het COVID-19 virus en inmiddels is het virus van mens naar dier overgesprongen en van dier naar mens.

Overheid moet leren van haar fouten

Met de MKZ crisis in 2001 en de vogelpest uitbraak in 2004 hebben we al te maken gehad met het risico van verspreiding door ratten en muizen.
Toen werden de plaagdierbestrijders massaal ingezet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen door en-masse de ratten en muizen te bestrijden op de boerderijen die geruimd werden. Ondanks dat dit zorgvuldig gebeurde werden er toch nog dierenartsen besmet met het vogelpestvirus en is er zelfs één aan gestorven.

Op dit moment doet de overheid naar mijn inzien te weinig. De intelligente lockdown is een goede oplossing tussen volksgezondheid en economie, maar ook hier had de regering veel te lang voor nodig om tot een sluitende oplossing te komen.
Waar omringende landen het belang van mondkapjes zien, blijft onze regering ontkennen dat dit zou werken.

In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst

Tijdens de MKZ en Vogelpest, werd er met zorg aandacht besteed aan de mogelijkheid dat ratten en muizen het virus konden verspreiden naar de mens en/of andere veeteelt bedrijven.   Dat het COVID-19 virus van dier naar mens overgaat (zoonose) was al duidelijk geworden in Wuhan.   Inmiddels is het ook duidelijk dat katten en honden besmet zijn met het COVID-19 virus en dat het aannemelijk is dat dit van mens op dier overgedragen is.

Nertsen worden op de kooi gevoerd waardoor voedsel makkelijk bereikbaar is voor ratten “

Nerstenfarms zijn een walhalla voor ratten!

Onze ervaring leert, dat er op nertsenfarms altijd grote populatie ratten zijn.
De nertsen worden namelijk bovenop de kooi gevoerd en ze moeten het eten door het gaas naar beneden trekken om het te kunnen eten.   Ondertussen vallen er grote porties eten door het gaas naar beneden, op de grond, onder de kooien.
Daar hoopt het zich op samen met de uitwerpselen en creëert het een feestmaal voor ratten!

Corona overdraagbaar via ratten en nertsen
Nertsen worden op de kooi gevoerd, waardoor ratten er ook makkelijk bij kunnen.

In de uitwerpselen zitten nog genoeg voedingstoffen voor de ratten om van te kunnen leven, terwijl er bovendien voldoende vers voer wordt aangeleverd.

Testen op COVID-19 is van levensbelang!

Ik denk dat er heel veel plaagdierbeheersers zijn die een onderzoek naar de rattenpopulaties op deze nertsenfarms op prijs stellen.   Dat ratten genetisch zeer verwant zijn aan de mens, is inmiddels bekend.   Daarom zijn ze ook populair voor dierproeven.
De kans dat ratten het COVID virus kunnen overbrengen op de mens en andersom is dan ook reëel aanwezig!   Een vangactie opstarten en deze ratten testen op COVID-19 is absoluut geen “onzinnig onderzoek”

De Universiteit van Utrecht zou de plaagdierbeheersers die werkzaam zijn op deze nertsenfarms kunnen vragen om ratten te vangen en af te geven op de universiteit.
Zo wordt duidelijk of de ratten een rol hebben gespeeld in de overdracht van COVID-19 van dier naar mens en andersom.

Inventarisatie van het verspreidingsgebied

Met dit onderzoek zou kunnen worden vastgesteld of COVID-19 naar de andere farms verspreid is via ratten, mensen of een andere mogelijke vector.
Naar mijn inzien een hele belangrijke wetenschap om het COVID-19 virus beheersbaar te houden!

Overlast van ratten op nertsenfarm

Heeft u overlast of hinder van ratten op de nertsenfarm of overlast van andere plaagdieren?   Twijfel niet en neem contact met ons op!
Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw ongedierteprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.mega-des logo

 

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl


Geplaatst op: 22 mei 2020