Skip to main content

Rattengif

Sinds juli 2023 mag er in Nederland geen rattengif verkocht worden aan consumenten en sinds december 2023 zelfs ook niet gebruikt worden. Dat kan een heus probleem zijn voor velen. Geaccrediteerde bedrijven zoals Mega Des mogen gif wel nog inzetten als laatste redmiddel.

De beesten planten zich namelijk in enorm hoog tempo voort. Voor je het weet nestelt zich in een hele kolonie in de omgeving van je woning of tuin. Iets dat je ten allen tijde wilt voorkomen.

Ratten veroorzaken schade, overlast en dragen ziektes met zich mee. Mega Des helpt daar iets aan te doen.

megades - ons logo

Mega-Des is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in het bestrijden van rattenplagen voor bedrijven.

Wat is rattengif?

Rattengif, ook bekend als rodenticide, was een van de meest gebruikte methodes om af te rekenen met ratten. Het bestrijden van ratten vraagt een snelle en effectieve aanpak zodat voortplanting wordt voorkomen. Rattengif vulde deze rol vaak goed in. Het gif kan op verschillende plekken gebruikt worden om met minimale overlast voor mensen de beesten te elimineren.

Het gif bestaat uit een rits aan chemische ingrediënten die ervoor zorgen dat de rat binnen enkele dagen sterft. De stoffen in het gif zorgen bijvoorbeeld voor interne bloedingen of zwellingen die fataal worden voor het beest.

De ingrediënten worden verdeeld tussen anticoagulantia en niet-anticoagulantia:

Anticoagulantia

  • Warfarine: Een van de eerste anticoagulantia gebruikt in rattengif, het remt de werking van vitamine K, noodzakelijk voor bloedstolling. (Sinds 2004 wordt Warfarine niet meer toegelaten i.v.m. resistentie)
  • Brodifacoum: Een super-anticoagulantia die veel langer in het lichaam blijft en effectiever is in lagere doses.
  • Difenacoum: Een anti-coagulantia dat werkt door het bloedstollingsproces te verstoren.
  • Flocoumafen: Een anticoagulans dat bijzonder krachtig is en in kleine hoeveelheden werkt.

Niet-anticoagulantia

  • Bromethalin: Een neurotoxine dat het centrale zenuwstelsel aantast door zwelling van de hersenen te veroorzaken. Dit middel is niet toegelaten op de Nederlandse markt en dus een verboden middel.
  • Cholecalciferol (Vitamine D3): Verhoogt het calciumgehalte in het bloed tot dodelijke niveaus, wat leidt tot orgaanfalen.
  • Alfachloralose: De werkzame stof in muizengif. Werkt op de spieren van muizen en zorgt ervoor dat deze uitvallen. Dit gif werkt zeer snel.

Hoe werkt rattengif?

Rattengif wordt geplaatst op plekken waar de ratten leven. Het gif is vaak smaak- en reukloos maar kan ook juist voorzien worden van een lokkende geur of smaak.

Een belangrijk gegeven van de eetgewoonte van een rat is dat zij kleine beetjes eten, dan een korte pauze nemen en vervolgens pas weer verder eten. Dit kun je zien als een controle van de kwaliteit van het eten waar zij aan knagen.

Het is dus belangrijk dat de rat niet direct sterft van het gif. Mocht dat wel zo zijn, zijn andere ratten snel gewaarschuwd. Het gif moet langzaam in werking treden en na enkele dagen de rat uitschakelen. De ratten sterven uiteindelijk op verschillende manieren, afhankelijk van de werkzame stof die gebruikt wordt.

megades - ons logo

Last van een rattenplaag? Neem zo snel mogelijk contact op met de gecertificeerde professionals van Mega-Des

Waarom is rattengif verboden?

Officieel is vanaf 1 januari 2024 het aanschaffen van nieuwe verpakkingen rattengif door particulieren verboden. Oude verpakkingen mogen nog verkocht worden tot eind juni 2023 en gebruikt worden tot december 2023. Daarna is rattengif verboden voor particulier gebruik en alleen nog toe te passen door opgeleide mensen, die knaagdieren bestrijden op basis van de IPM principes.

Rattengif, en andere rodenticiden, zijn verboden vanwege de risico’s die het meebrengt voor mens, dier en milieu. Plaagdierbeheersers zoals Mega Des werken al langere tijd aan methoden die gefocust zijn op preventie en bestrijdingsmethoden zonder chemicaliën. Deze weg wordt nu ook voor consumenten ingeslagen.

Schade voor andere dieren

De schadelijke stoffen in het rattengif kunnen ook voor zogenoemde niet-doelsoorten zoals egels of vogels werken. Alle kleine dieren die in aanraking kunnen komen met het gif kunnen hierdoor ernstig ziek worden of zelfs sterven. Ook doorvergiftiging vormt daardoor een probleem. Verzwakte ratten of muizen zijn een makkelijke prooi voor roofdieren. Hierdoor worden de roofdieren echter zelf ook ziek.

Resistentie

Wanneer ratten (of ook muizen) resistent worden tegen het gif. Hierdoor kunnen de beesten het gif innemen zonder daaraan te sterven. Het gif blijft dan voortleven in het beest. Andere roofdieren zoals vogels, vossen en katten kunnen, wanneer zij ratten of muizen opeten, alsnog de gifstoffen innemen. Deze natuurlijke plaagdierbeheersers kunnen na verloop ziek worden of sterven.

Doorvergiftiging zoals hierboven omschreven, vindt meestal plaats door half dode ratten of muizen die nog net niet helemaal dood zijn. Deze prooidieren zijn een makkelijk doelwit voor roofdieren en daardoor worden de roofdieren ook vergiftigd.

Effectievere methoden

Tot slot zijn rodenticiden vaak wel effectief in het verminderen van een rattenplaag maar zal dit nooit het rattenprobleem oplossen. Ratten kiezen er namelijk voor om zich op bepaalde plekken te nestelen vanwege de omstandigheden. Een fijne locatie, water in de buurt en veel eten tot beschikking. Het gebruik van rodenticiden is slechts een tijdelijke vermindering, terwijl je het liefst voorgoed wilt afrekenen met een rattenprobleem.

Ratten bestrijden met Mega Des

Bij het bestrijden van ratten gaan wij zeer nauwkeurig en deskundig te werk. In eerste instantie voeren wij een inspectie uit op de locatie van het rattenprobleem. Hierbij wordt de rattenplaag in kaart gebracht, de manier van bestrijden en vervolgens stellen wij een offerte op. Zodra u hier goedkeuring op geeft gaat Mega-Des zo spoedig mogelijk aan de slag. Onze gecertificeerde medewerkers voeren de bestrijding zo snel mogelijk uit. Uiteraard is hier een milieubewuste, kindvriendelijke en huisdiervriendelijke aanpak van toepassing. Heeft de eerste uitvoering eenmaal plaatsgevonden, dan volgt er nog een opvolging. Het aantal van deze opvolging is afhankelijk van uw lastsituatie.

Volgens de wetgeving is het verplicht voor plaagdierbeheersers zoals Mega Des altijd eerst te starten met een preventief plan om zo de lastsituatie te verminderen. Daarna mag er een begin worden gemaakt met bestrijding door middel van het plaatsen van klemmen en vallen. Mochten deze stappen niet (voldoende) helpen, mag gif als laatste redmiddel worden ingezet.

Een andere volgorde of werkwijze is strafbaar met significante boetes en zelfs sluiting voor bedrijven tot gevolg. Kies daarom voor een professionele plaagdierbeheerser.