Skip to main content

Duurzaam & Diervriendelijk ongedierte bestrijden; zo doet u dat!

Onze maatschappij verlangt steeds meer van de ongediertebestrijder dat hij diervriendelijk en duurzaam met zijn werk bezig is. Dit houdt in dat hij het liefst geen dieren dood en de natuurlijke habitat van ongedierte zo aanpast, dat het plaagdier zelf een ander onderkomen kiest, Als er dan uiteindelijk gedood of gevangen moet worden, dat dit […]
Alex Mars; de eigenaar van Mega-Des

Heeft u zelf last van plaagdieren en heeft u zo snel mogelijk een oplossing nodig? Aarzel dan niet, en neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen snel, doeltreffend en discreet. Service door héél Nederland.

Onze maatschappij verlangt steeds meer van de ongediertebestrijder dat hij diervriendelijk en duurzaam met zijn werk bezig is. Dit houdt in dat hij het liefst geen dieren dood en de natuurlijke habitat van ongedierte zo aanpast, dat het plaagdier zelf een ander onderkomen kiest, Als er dan uiteindelijk gedood of gevangen moet worden, dat dit dan zo humaan mogelijk en diervriendelijk mogelijk gebeurt.

Diervriendelijke ongediertebestrijder!

Dit eist van de ongediertebestrijder meer deskundigheid en kennis over de leefwijze van het plaagdier. Het is daarom van belang dat de plaagdierbeheerser allereerst de overlast in kaart brengt (inventarisatie) en vast stelt met welke beestje hij te maken heeft (determinatie). Wanneer men deze informatie heeft verzameld, kan men een bestrijding  opstarten waarbij chemische bestrijdingsmiddelen veelal niet nodig zijn.

Dakgootbescherming tegen vogels en steenmarters
Diervriendelijke preventie tegen o.a. kraaien

Biologische bestrijding tegen ongedierte

Onder een biologische plaagdierbeheersing wordt verstaan: Het aanwenden van natuurlijke predatoren. Bij bepaalde soorten kakkerlakken kan men gebruik maken van een sluipwesp of bij overlast van de gegroefde lapsnuitkever kunnen er parasitaire aaltjes worden ingezet. Of wanneer men muizenplaag heeft in uw tuin of grasland, kan men gebruik maken van uilen of andere roofvogels door het plaatsen van boompalen en/of nestkasten. Bij insecten kan er ook gebruik gemaakt worden van Feromonen (sexlokstoffen) in combinatie met een Fysische bestrijding.

Fysische bestrijding tegen ongedierte

Bij een Fysische ongediertebestrijding moet men denken aan natuurlijke hulpmiddelen die ingezet worden om ongedierte te vangen, te weren of te doden. Denk hierbij aan:
het verlagen of verhogen van de temperatuur. een cuclus van voorraadinsecten kan met vertragen of stop zetten door de temperatuur onder de 11C t ebrengen. Of Bedwantsen bestrijden met hete stoom.
Invriezen of schoonspuiten met water is ook een fysische bestrijding.

Mechanische bestrijding tegen ongedierte

Bij een Mechanische bestrijding denken de meeste mensen aan klapvallen, inloopvallen en vangkooien.
Echter, Horrengaas, vliegenlampen, marterschroot, vogelschroot, weringsband, bijenbekjes en het afschieten van ratten valt hier ook onder.
Alle andere materialen of machines waarmee men ongedierte kan weren, vangen of doden zonder dat men hiervoor chemische bestrijdingsmiddelen inzet vallen ook onder mechanische bestrijding.
Vergeet hierbij vooral de stofzuiger niet!!

schade veroorzaakt door zilvervisjes
Schade door zilvervisjes kan men voorkomen door de luchtvochtigheid aan te passen.

Geïntegreerde bestrijding tegen ongedierte

Een geïntegreerde bestrijding is dan ook het bestrijdingsmechanisme van heden en de toekomst. Hierbij is kennis van het plaagdier en de leefwijze van cruciaal belang om een juiste diervriendelijke, milieuvriendelijke en duurzame bestrijding uit te voeren.
Wanneer men een biologisch en fysische bestrijding samenvoegt met een mechanische bestrijding in combinatie met een monitoring systeem, dan heeft men een geïntegreerd plaagdierbeheersplan. Dit plan voorziet in het oplossen van de plaag zonder gebruik van chemische, milieu-onvriendelijke middelen met een daaraan verbonden “plan van aanpak” en hoe men een dergelijke plaag in de toekomst kan voorkomen.

In het uiterste geval kan er gekozen worden voor chemische bestrijdingsmiddelen, maar alleen als ze selectief worden toegepast en ze zo weinig mogelijk gevaar opleveren voor mens en milieu.

opslag van vuilnis waar plaagdieren op af komen
Afvalbeheer is ook een integraal onderdeel van een plaagdierbeheersplan

Monitoring tegen ongedierte

Als laatste stap kan er gebruik gemaakt worden van monitoringssystemen zodat “de vinger aan de pols wordt gehouden”. In een vroeg stadium kan men dan al vaststellen of een plaag weer de kop gaat opsteken of niet.
Hiervoor zijn verschillende materialen in de handel zoals: vliegenlampen met lijmplaten, klapvallen al dan niet met een notificatie systeem. Insecten lijmvallen, camera’s etc.

Daarnaast kunnen er eventuele periodieke (visuele) inspecties plaatsvinden.
Deze laatste stap is een onlosmakelijk onderdeel van het plaagdierbeheersplan zodat een aantasting in een vroeg stadium wordt waargenomen en geëlimineerd voordat er een echte uitbraak ontstaat.
Monitoring zal altijd noodzakelijk blijven omdat:

  • De omgeving veranderd.
  • Plaagdieren met goederen worden binnen gebracht.
  • Bouwkundige, logistieke of hygiënische gebreken ontstaan.
Faraomieren op een lijmval (monitoring)

De moderne ongediertebestrijder heeft meer kennis nodig van het plaagdier

Al met al verlangt dit veel meer kennis en inzicht in de biologie van het plaagdier waar de ongediertebestrijder mee te maken heeft. Leefwijze, biologie, habitat management en risicobeoordeling zijn dan een onlosmakelijk onderdeel van een plaagdierbeheersplan om succesvol te kunnen zijn.

Helaas maken we nog te vaak mee dat een concurrent de spuit pakt en in het wilde weg gaat spuiten zonder dat hij er notie van heeft om welk plaagdier het gaat. “ach, ik gebruik gif, dus het maakt niet uit wat voor beestje het is, het gaat toch wel dood”

Om kauwtjes te weren, heeft men veel kennis en ervaring nodig.

Specialist in geïntegreerde plaagdierbeheersing

Met name bedrijven die gespecialiseerd zijn in vogelwering hebben al veel ervaring met bovenstaande. Immers, men kan en mag niet zomaar vogels afschieten of vangen, dus kennis over de leefwijze en ontwikkeling van de soort is hierbij een cruciaal onderdeel dat bepaalt of je succes hebt of niet. Helemaal wanneer men te maken heeft met Kauwtjes, vergt dit veel kennis en improvisatie vermogen van de vogelweringspecialist omdat kauwtjes zeer slim en innovatief zijn.

”Ja, ik wil ongedierte diervriendelijk bestrijden!

Heeft u overlast of hinder van ongedierte?
Twijfel niet en neem contact met ons op!
Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw ongedierteprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.
mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl


Geplaatst op: 18 maart 2020