Skip to main content

Wat zijn de nieuwste eisen voor BRC 9

De BRC 9 eist een aantal diepte inspecties per jaar dit houdt in dat er een grondige, gedocumenteerd onderzoek naar ongedierte wordt uitgevoerd met een frequentie gebaseerd op risico, maar ten minste jaarlijks, door een expert in ongediertebestrijding om te beoordelen of de beheersmaatregelen functioneren.
Alex Mars; de eigenaar van Mega-Des

Heeft u zelf last van plaagdieren en heeft u zo snel mogelijk een oplossing nodig? Aarzel dan niet, en neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen snel, doeltreffend en discreet. Service door héél Nederland.

Wat zijn de verschillen tussen de Engelse standaard BRC en HACCP?
Zoals de meeste weten staat HACCP voor Hazard Analysis Critical Control Point en is afkomstig uit de ruimtevaart.   De HACCP had als doel, dat astronauten veel minder kans hadden om ziek te worden van voedsel geïnfecteerd door ziekteverwekkers.

Voedsel veilig sorteren

Het Engelse British Retail Consortium is binnen Nederland te vergelijken met het Centraal Bureau Levensmiddelen. (CBL)   BRC heeft richtlijnen opgesteld waaraan een voedingsmiddelen producerend bedrijf moet voldoen, hieronder valt ook een paragraaf gebaseerd op plaagdieren.
Dit alles is gerealiseerd om aan de grotere Engelse supermarkten te mogen gaan leveren.

Wat is het verschil tussen HACCP en BRC

Het verschil tussen de HACCP-certificering en BRC is veel kleiner geworden sinds de invoering van de HACCP norm.   Zo zijn regels meer uitgebreid over de omgeving van een fabrieksgebouw en eisen omtrent de organisatie.
Ook de communicatie wordt beter beschreven in de basisvoorwaarden programma van de HACCP norm, vergelijkbaar met een hoofdstuk uit de BRC standaard.
De keuze tussen de BRC standaard en HACCP norm wordt niet gemaakt omdat de ene norm strenger, uitgebreider of beter is, maar door de afnemer. De afnemer heeft vandaag de dag een bepaalde voorkeur en wil vaak een certificaat van één goedgekeurde norm, in deze dus BRC, HACCP of IFS, of iets anders.

Kosten reducerend

Met het behalen van een BRC-certificaat voldoet u, als producent in principe in één keer aan alle eisen die de supermarkten vandaag de dag stellen.
Omdat dit zowel voor de producent en afnemer kostenbesparend werkt, is het BRC-certificaat breed gewaardeerd.   De Europese Retail Organisatie (CIES) heeft de standaard erkend.

Muis in kroepoek
Muis in kroepoek

Als u als producent van levensmiddelen levert aan grote supermarkten, of wanneer u wilt gaan leveren aan deze supermarktketens, zult u ongetwijfeld zeer snel de vraag gesteld krijgen of u aan BRC voldoet. Ook worden binnen Nederland bedrijven verzocht conform de BRC standaard te gaan produceren zonder dat zij aan Engeland leveren.
Dit geeft expliciet weer hoe de BRC thans wordt gewaardeerd door afnemers.

Plaagdieren en BRC

Voor de plaagdierbeheerser zitten er uiteraard ook eisen in de BRC.
Zo dient er door een specialist jaarlijks 4 onderzoeken te worden verricht op plaagdier gerelateerde onderwerpen.   Afhankelijk van de situatie kunnen deze diepte-inspecties terug gebracht worden naar 1x per jaar.

getande graankever op rijst
getande graankever op rijst

De BRC 9 zegt hier het volgende over: 
Een grondige, gedocumenteerde onderzoek naar ongediertebestrijding wordt uitgevoerd met een frequentie gebaseerd op risico, maar ten minste jaarlijks, door een expert in ongediertebestrijding om te beoordelen over de beheersmaatregelen functioneren.

Het onderzoek omvat:

  • een grondige inspectie van de faciliteiten op ongedierte-activiteit
  • opnieuw bekijken van bestaande beheersmaatregelen om ongedierte te bestrijden en aanbevelingen doen voor aanpassingen.

De timing van het onderzoek zorgt voor toegang tot machines tijdens inspectie als er een kans op een insectenplaag bij opgeslagen producten bestaat.

BRC 9 en vogelwering

In de nieuwste versie is er een clausule opgenomen met betrekking tot vogels en de schade of verontreiniging die ze kunnen veroorzaken.   BRC zegt hier het volgende over: 4.14.07 De vestiging moet adequate maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat vogels gebouwen binnenkomen of dat ze nestelen boven laad- en losgebieden

Global Markets Program

De BRC heeft het naar eigen zeggen, makkelijker gemaakt voor de retailers door auditeerbare modules toe te voegen. Zo heeft ASDA (Online retail winkel) al het voortouw genomen door hun AA module aan de BRC te koppelen.
Deze module wordt dan ook als extra mee geauditeerd bij de toeleveranciers aan ASDA.
De introductie van het “Global Markets Program” (ter vervanging van het Enrolment Program uit versie 6), is bedoeld voor kleinere bedrijven die een “BRC light” willen om mee van start te gaan.

Noot: Het Global Market Program is een uitgebreide stap-voor-stap tool die kleine en/of iets minder ver ontwikkelde bedrijven begeleidt, bij een continu verbeteringsproces in het systeem voor de beheersing van veilig voedsel. Dit vrijwillige programma is gestructureerd als een vier-fasen aanpak met het uiteindelijke doel, het verkrijgen van de certificering tot een van de GFSI-erkende regelingen.

eieren

Voedselfraude

In de BRC is ook een gedeelte opgenomen met betrekking tot de eisen van voedselfraude.
Na het bekende paardenvleesschandaal uit 2013 en het Fipronil schandaal in 2017 kon dit uiteraard niet achterblijven.
Een risico analyse gecombineerd met het blootleggen van de supply chain, moet bedrijven toestaan meer zekerheid te krijgen over hun grondstoffen.

In dat opzicht zijn er eisen toegevoegd wanneer je aankoopt bij een handelaar, of beter: een niet-producent, dan moet je inzage hebben in zijn leveranciers, ofwel moet je handelaar in deze gecertificeerd zijn volgens de nieuwe BRC Agents & Brokers standaard!

Vragen over plaagdieren en BRC?

Heeft u verder nog vragen over BRC 9 of wilt u meer informatie of begeleiding hierin?
Twijfel niet en neem contact met ons op!   Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw ongedierteplaag!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.
mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl


Geplaatst op: 24 augustus 2023