Skip to main content

Van doosjes lopen naar kennis verkopen

De branche voor plaagdierbeheersing is al jaren in beweging. Er zijn grote stappen gezet op het vlak van kwaliteit en door de voortschrijdende automatisering en wet- en regelgeving zijn er grote veranderingen aanstaande. Centraal in de veranderingen staat de IPM-gedachte. IPM is niet nieuw, maar de beweging van reactief (bestrijden) naar pro actief werken (monitoren […]
Alex Mars; de eigenaar van Mega-Des

Heeft u zelf last van plaagdieren en heeft u zo snel mogelijk een oplossing nodig? Aarzel dan niet, en neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen snel, doeltreffend en discreet. Service door héél Nederland.

Medewerker van Mega-Des Plaagdierbeheersing controleert een registratiepuntDe branche voor plaagdierbeheersing is al jaren in beweging.
Er zijn grote stappen gezet op het vlak van kwaliteit en door de voortschrijdende automatisering en wet- en regelgeving zijn er grote veranderingen aanstaande.
Centraal in de veranderingen staat de IPM-gedachte.
IPM is niet nieuw, maar de beweging van reactief (bestrijden) naar pro actief werken (monitoren en voorkomen) tekent zich steeds duidelijker af.
De overgang naar de IPM aanpak van plaagdierbeheersing wordt momenteel versneld door technologische ontwikkelingen voor monitoring systemen en de beweging naar oplossingen waarbij geen gebruik meer gemaakt wordt van toxische middelen. Verdere aanscherping van wetgeving en hygiënecodes spelen ook een belangrijke rol bij deze verschuiving.
Traditioneel werd er een plaagdierbeheerser in de arm genomen als de eindklant dit moest vanuit wetgeving of op basis van een hygiënecode waaraan moest worden voldaan. Of de eindklant had merkbaar last van plaagdieren. Dan werd er bestreden, vaak gebruikmakend van toxische middelen.

Innovatieve monitoring in plaagdierbeheersing

overvolle containers waar ongedierte op af komt
Laat regelmatig uw containers legen om ongedierte te voorkomen

Inmiddels wordt er al door een groot aantal plaagdierbeheersers gekeken naar onder andere de bouwkundige staat van een locatie en de bedrijfsprocessen van de klant. Eenvoudige maatregelen zoals het dichten van gaten, het gesloten houden van deuren en het consequent direct opruimen van eetbaar afval leveren een eerste belangrijke bijdrage aan het plaagdier-vrij maken van (productie-) locaties. De kennis van de plaagdieren die geweerd moeten worden krijgt een steeds belangrijkere rol in de dienstverlening van de plaagdierbeheerser. Binnentemperatuur van de locatie, luchtvochtigheid, enzovoorts zijn factoren die beheersbaar zijn en waarmee de desbetreffende locatie oninteressant gemaakt kan worden voor plaagdieren. Dit is een gezamenlijke inspanning van de plaagdierbeheerser en de eindklant, waarbij de plaagdierbeheerser een adviserende rol vervult.
Deze rol zal de plaagdierbeheerser komende jaren steeds meer gaan vervullen.
Toxische middelen om plaagdieren te doden worden steeds minder ingezet.
Enerzijds is dit het resultaat van wetgeving en hygiënecodes.
Veel hygiënecodes verbieden het gebruik van toxische middelen in productieomgevingen in de voedsel- en medicijnen industrie.
Dieren welzijn is een andere belangrijke factor die het gebruik van toxische middelen terugdringt.
Toxische middelen komen in de voedselketen of het grondwater terecht en bij structureel en veelvuldig gebruik zal er resistentie ontstaan en is er een verhoogd risico op doorvergiftiging. Dit heeft uiteraard een negatieve invloed op de volksgezondheid en op de effectiviteit van de mogelijkheden die de plaagdierbeheerser ter beschikking staan, mocht het eenmaal nodig zijn om te bestrijden met toxische middelen.
De dienstverlening van de plaagdierbeheerser verschuift van het nalopen van lokpunten naar het verkopen van kennis, adviezen en rapportages. Er zijn volop geautomatiseerde systemen voor monitoring van knaagdieren en deze systemen zijn binnen enkele jaren ook geschikt voor het monitoren van vliegende en kruipende insecten. Deze systemen functioneren autonoom en kunnen communiceren wanneer nodig. Concreet betekent dit dat grote producenten van voedsel en medicijnen op korte termijn de overstap zullen maken naar preventie (voor zover dit niet al gebeurd is) en naar het gebruik van geautomatiseerde monitoring systemen.
Zeker als de vereiste bezoekfrequentie in sommige gevallen wordt verhoogd. Omdat zowel preventieve maatregelen als monitoring systemen werken zonder het gebruik van toxische middelen, zullen deze grote bedrijven (als eerste) afscheid nemen van een belangrijk deel van het diensten aanbod van de plaagdierbeheerser: de reguliere controles. Aanvankelijk zal dit zijn voor de beheersing van knaagdieren. De razend snelle technologische ontwikkelingen (lenzen en beeldverwerkende chips, zoals in digitale camera’s) en de steeds verder dalende prijzen hiervan zullen het binnen enkele jaren mogelijk maken dat er op afstand naar de (elektrische) insectenvangers of monitors gekeken kan worden.
De voedsel- of medicijnen producenten mogen zelf monitoren omdat hierbij geen toxische middelen gebruikt worden. Bezoek aan de eindklant zal op termijn alleen nog maar nodig zijn in enkele gevallen. De eindklant kan er voor kiezen een muis of rat zelf te verwijderen uit een geautomatiseerd monitoring punt voor knaagdieren en ze kunnen lijmplaten of monitors vervangen op afgesproken tijdstippen. Het bekijken van insectenvangers of monitors blijft voornamelijk een aangelegenheid voor de plaagdierbeheersers. Zij kunnen, op basis van hun kennis, conclusies verbinden aan aangetroffen aantallen en soorten vliegende en kruipende insecten met daaraan verbonden adviezen.

Is er dan nog een toekomst voor de plaagdierbeheerser?een inloopval voor het bestrijden van muizen

De toekomst biedt ook kansen. Plaagdierbeheersers kunnen per medewerker meer klanten bedienen omdat er veel minder van klant naar klant gereden moet worden.
Hier kan een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden voor de plaagdierbeheerser.
Juiste plaatsing en goed beheer van de geautomatiseerde monitoring systemen blijft een taak voor de plaagdierbeheerser. Ook bieden de momenteel verkrijgbare monitoring systemen voor knaagdieren uitstekende verdienmodellen, waarbij contracten voornamelijk voor 3 of 5 jaar worden afgesloten.
Qua continuïteit is dit erg interessant voor de plaagdierbeheerser. Eindklanten kunnen verder nog de keuze maken om een servicelevel contract af te sluiten met de plaagdierbeheerser, bijvoorbeeld op basis van reactiesnelheid na een melding.
De eindklant gaat in de toekomst betalen voor de kennis van de plaagdierbeheerser in de vorm van rapporten, echte trendanalyses (dus geen staafdiagrammen) met bijbehorende adviezen en determinaties met de bijbehorende conclusies.

Waar kan ik meer informatie krijgen over digitale monitoring tegen plaagdieren?

Wilt u meer informatie over digitale monitoring al dan niet met camera’s?
Twijfel niet en neem contact met ons op! Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw ongedierteprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.
mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl


Geplaatst op: 22 juli 2018